SFD:

Search for items
containing all the following terms
containing one or more of the following terms
not containing the following terms
last modified since (e.g. 2 weeks before)
Categories
Language
File Type

Se pot folosi şi expresii regulare, cum ar fi:

    regex:seriali[sz]e

Puteţi accesa direct o pagină sau crea a nouă pagină prin specificarea numelui ei aici:

Locuri potrivite de pornire în explorarea acestui wiki sunt:

Aveți posibilitatea să navigați la alte pagini wiki legate de pagina curentă prin selectarea acestor acțiuni, disponibile prin dropdown liste în barele de editare la partea de sus sau de jos a fiecărei pagini:

În plus, există <<PageList>>, <<FullSearch(...)>>, <<Navigation(...)>>, <<TableOfContents>> macrocomenzile, care vă permite să genera automat indicii de coeziune părţi ale un wiki şi (vezi HelpOnMacros).