SFD:

Alena Mižiková

S open source pracujem už viac ako 10 rokov. Začínala som s Joomla 1.5, a dnes sa venujem android aplikáciam. Vytvorila som viac ako 200 web stránok a pracovala som na projekte ako Noc múzeí a galérií a ďalších.

V roku 2018 som prednášala na konferencii v Norimbergu. (Pre 5 občianskych združení som vybavila príspevok od google vo výške 120 000 uds, a vďaka dobrým výsledkom pri správe kampaní, ktoré som dosiahla, som bola pozvaná na prednášku a nadviazala tak spoluprácu s občianskym združením v Bruseli.

V roku 2017 som získala štipendium od Google. Vo svojom voľnom čase sa venujem blogovaniu (HTTPS://BLOGIT.SK). Poskytujem školenia a konzultácie.

Email: <<alena.mizikova@gmail.com>>

...


CategoryHomepage CategoryCountry

SFD: AlenaMizikova (last edited 2018-09-03 13:21:43 by Alena Mizikova)