SFD:

دانش بنیاد مشهد

‫روز آزادی نرم‌افزار (SFD) روزی است که طرفداران نرم‌افزار آزاد، آن را جشن می‌گیرند. این روز بهانه‌ای است برای گرد هم آوردن افراد جامعه نرم‌افزار های آزاد و معرفی فلسفه آزادی نرم‌افزار به دیگران.‫ هرچه بیشتر فراگیر شدن استفاده از نرم‌افزار های آزاد باعث کاهش وابستگی افراد یک جامه به کمپانی های سلطه طلب و در نتیجه قدرت در انتخاب و نهایتاً تسریع روند پیشرفت علم میشود.

http://sfd2021.ir/


CategoryTeam2021

SFD: 2021/Iran/Online/دانش بنیان مشهد (last edited 2021-09-09 09:34:49 by Ramin Najarbashi)