SFD:

SFD 2018/Estonia

We do not have fresh release of Estobuntu but we encourage to use any of the GNU/Linux distribution you may like. Take a look at distroscreens.com what they look like.

We would suggest:

... as of Ubuntu and its based GNU/Linux distros do have also Estonian ID-card software.

How to arrange event according to 21st century information age? Certainly using the Internet. There might be an issue when you need to be in multiple places at once. For instance there is the webinar software Jitsi Meet (online to use right away, to own server quick install guide). E.g. Firefox does not require add-on to share computer's screen - especially important when using own server. You can be in one event and share your activities to multiple places over Internet and multiple places can benefit of your activities and show.

Additional option is to share also command-line in near real-time over Internet whenever needed as from video stream is not possible to copy commands, etc.

As this site refers to Estonian events then below are some references in Estonian language to facilitate arranging event and also activities afterwards. Links in English can be found from wiki front page (e.g. start guide), please see also event main page.

* * * EESTI KEELES * * *

Meil ei ole küll pakkuda värsket Estobuntu versiooni kuid julgustame kasutama mistahes GNU/Linuxi tarkvarakomplekti, mis võib meeldida. Vaadata saab distroscreens.com, millised need välja näevad.

Soovitame:

... kuna Ubuntu ja selle alusel tehtud GNU/Linuxi tarkvarakomplektide jaoks on olemas ka Eesti ID-kaarditarkvara.

Kuidas korraldada üritust 21.sajandi infoühiskonnale kohaselt? Muidugi kasutades internetti. Võib tekkida olukord kus on vaja olla mitmes kohas korraga. Näiteks on olemas veebinaritarkvara Jitsi Meet (veebis kohe kasutamiseks, oma serverisse paigaldamise kiirjuhis). Näiteks Firefox ei nõua lisandit arvutiekraani jagamiseks - eriti oluline kui oma serverit kasutada. Saab olla ühel üritusel ja jagada oma tegevusi paljude kohtadega üle interneti ja nii saavad kõik kasu tegevustest ja ettekannetest.

Lisavõimalus on vajadusel jagada käsurida reaalajas üle interneti kuna videovoo seest ei ole võimalik käske jne kopeerida.

Inglisekeelsed viited leiab viki avalehelt (nt alustamise juhend), vt ka ürituse pealehte. Mõned eestikeelsed viited, mis aitavad üritust korraldada ja ka peale üritust edasi toimetada:

Cities

Create a new City


CategoryCountry2018

SFD: 2018/Estonia (last edited 2018-08-17 21:33:41 by EdmundLaugasson)