SFD:

Libre.gal

Agrupación de Asociacións de Usuarios de Software Libre de Galicia (Galpon, GPUL, TRASNO, MeLiSA, Xeopesca), Asociación de empresas Galegas de Software Libre (AGASOL), e a Oficina de Software Libre das Universidades Galegas (OSL_CIXUG).


SFD: 2016/Spain/Santiago de Compostela/libre.gal (last edited 2016-09-12 19:27:20 by RafaelRodriguez)