SFD:

Asociación Comunidade O Zulo

O vinderio sábado 20 de setembro ás 12:30 na Casa da Cultura do Concello de Mugardos, os amigos e amigas do software e a cultura libre, reuniránse no #kernel2014 para celebrar o Software Freedom Day 2014. Falaremos de software libre, das nosas experiencias como comunidade.

Relatorios:

12:05 Miguel A. Bouzada - Galpon.org "Sábados libres na Altamar"

12:25 Rafael Gaioso - Melisa - "Difundindo software libre en centros penitenciarios galegos"

12:45 Juan Fernández - Alberto Permuy "A Cultura da Auga - Software libre e Rural Data"

13:05 Jesus Amieiro - "Owncloud : a nube libre"

13:25 Miguel A. Rodríguez Muiños - "Metapaquetes en GNU/Linux, alternativas á fragmentación das distribucións"

17:00 Iñaki Quenerapu - "Markdown, unha novo xeito de escribir"


CategoryTeam2014

SFD: 2014/Spain/Mugardos/OZulo (last edited 2014-09-15 16:12:28 by apermuy)