SFD:

Kancelarija za mlade Grada Čačka

Lokalna kancelarija za mlade je lokalni servis mladih. Glavni cilj njenog formiranja je stvaranje uslova u lokalnim sredinama ― opštinama i gradovima u Srbiji, za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima razvoja društva. Mladi imaju pravo, a trebalo bi da imaju i priliku, da punopravno učestvuju u odlukama koje utiču na njihov život, a koje se donose na lokalnom nivou. Mlade takođe treba podržati i pružiti im priliku da se uključe u sve vrste aktivnosti koje doprinose rešavanju problema sa kojima se susreću i koje doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života u zajednici u kojoj žive. Lokalne vlasti pritom imaju veoma značajnu ulogu budući da su najbliže mladima, jer je upravo lokalna politika prema mladima ponekad važnija od nacionalne ― ona velike strategija spušta na lokalni nivo gde se preciznije identifikuju potrebe mladih na koje se zatim efikasnije može odgovoriti.

Ove godine, na dan slobofnog softvera, smo rešili da pomognemo promovisanju filozofije slobodnog softvera omladini grada Čačka.

Posetite tribinu 21. septembra u prostorijama Doma kulture u Čačku, Trg ustanka 2-6.

Više informacija možete dobiti putem telefona:

032/225-073 (lokal 108) email: kzmcacak@yahoo.com

Sve sugestije su dobro došle.

dom-kulture-cacak.jpg dom-kulture-cacak-sala.jpg


CategoryTeam2013

SFD: 2013/Serbia/Čačak/Kancelarija za mlade (last edited 2013-07-18 11:28:23 by mladi)