SFD:

ניפגש בקניון גבעתיים ונחלק פליירים ונסביר על יום חופש התוכנה.

לאחר מכן נעשה פקניק בפארק שמאחורי הקניון.

כולם מוזמנים


CategoryTeam2013

SFD: 2013/Israel/sfd-il (last edited 2013-07-07 11:50:35 by Nadav Vinik)