SFD:

SFD2013Rapla

(in Estonian)

Vaba Tarkvara Päev 2013 Raplas toimub Rapla Kultuurikeskuses 21. septembril 2013 algusega kell 13.00. Jälgi uusimat ajakava alati siit lehelt!

Pildid

Videosalvestus (tänud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžile)

Registreerimine (lühilink)

Facebook-i üritus.

Plakat

Kava:

13.00 - 16.00 ettekanded - mõned esinejad räägivad vabatarkvarast:

Edmund Laugasson "Mis on vaba tarkvara?" (esitlus)

Marko Veelma, Neeme Takis "Praktiline kasu vabast tarkvarast tootearenduses?"

Rasmus Männa "Vaba tarkvara ISP tagatoas" (ISP - internetiteenuse pakkuja)

16.00 - 18.00 InstallFest - vabatarkvara paigaldus huviliste arvutitele, ka mängud järgmise ürituse osa jaoks. See tähendab seda, et kasutajad võtavad kaasa oma arvutid ja muu vajaliku riistvara (monitor, hiir, klaviatuur, toitejuhtmed jne) kuhu on siis võimalik Linux paigaldada. Kohapeal on olemas vaid toitepistik ja internetikaabel + WiFi. Kasutajad vastutavad 101% oma andmete eelneva varundamise kui ka õiguse eest tarkvara paigaldada - peab olema teada olemasoleva operatsioonisüsteemi administraatori (juurkasutaja) salasõna või siis kõvaketas tühi. Alaealistel soovitame tulla koos vanema(te)ga või eestkostjaga.

18.00 - 21.00 võrgupidu - mängitakse vabatarkvaralisi mänge Linuxis näitamaks, et ka seal saab mängida. Selleks tõstetakse ka Rapla Kultuurikeskuse internetiühenduse kiirust ürituse ajaks, et täiel määral nautida vabatarkvaralist mängimist. Kes tulevad oma arvutiga võrgupeole siis Installfesti käigus tuleb sinna Linux paigaldada ja mängud ka.

Mängimisele tulevad: AssaultCube, OpenArena. Lisaks saab mängida ka: Nexuiz, Sauerbraten, Tremulous. Ka Windowsi mänge saab mängida - League of Legends üle Wine-i on näidisena - see ei ole küll avatud lähtekoodiga ent siiski tasuta Windowsile saadaval ja mõeldud näitamaks Linuxi võimekust mängida ka Windowsi mänge.

Mängimine eeldab ka enam-vähem korralikku graafikaadapterit.

Graafikaadaptereid saab võrrelda ka siin - http://www.gpureview.com/

NB! 08.04.2014 läheneb - tule ja vaata kuidas selleks vaba tarkvara toel valmis olla!

Meedias on palju eksitavat infot:

http://www.tarbija24.ee/1827392/viiendik-arvutikasutajaid-peab-windows-xp-valja-vahetama

http://www.e24.ee/1194498/ria-eestlastele-vahetage-windows-xp-valja

http://www.epl.ee/news/melu/taismahus-suur-osa-eesti-arvutitest-vajab-uut-opsusteemi.d?id=65940312

http://www.e24.ee/1828960/ekspert-riiklik-linuxi-kasutusele-votmine-voib-olla-sundkaik

http://www.tarbija24.ee/2054748/soovitusi-windows-xp-valja-vahetamiseks

... kuid see ei vasta tõele. Tegelikult ei pea uut arvutit ega operatsioonisüsteemi ostma! Inimesi püütakse panna arvama, et nüüd nad peavad jätkama Microsoft Windowsi uusimate versioonidega ning selleks võimsamad arvutid ostma....

Lisalugemist: http://kysi-mult-linuxit.alvatal.ee/

Sündmuse korraldaja: Edmund Laugasson

Sündmuse keeled: peamiselt eesti kuid hilisemad arutelud võivad olla ka inglise, vene keeles.

Toetajad: Zone Media, Elion, Intraflex, IP Tron, Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Rapla Kultuurikeskus.

https://www.zone.ee/et/

https://www.elion.ee/

http://www.intraflex.eu/

http://www.iptron.net/

http://www.rvg.edu.ee/

http://www.kehtna.edu.ee/

http://www.raplakultuur.ee/

Software Freedom Day 2013 in Rapla will be held at Rapla Cultural Centre at 21th September 2013, 13:00 o'clock. Check the latest schedule always here!

Pictures

Recorded video (thanx to Tallinn University Haapsalu College)

Registering (in Estonian) (short URL)

Facebook Event

Poster (in Estonian)

Schedule:

13:00 - 16:00 presentations - some presenters talking in Estonian about FOSS (free and open-source software):

Edmund Laugasson "What is free software?"

Marko Veelma, Neeme Takis "Practical benefit of FOSS in product development?"

Rasmus Männa "FOSS at ISP back room" (ISP - internet service provider)

16:00 - 18:00 InstallFest - installing FOSS (some GNU/Linux distros) onto enthusiasts computers, also games for next part of event. It means, that users will bring their own computers and all other necessary hardware (monitor, keyboard, mouse, power cords etc) and there is possible to install Linux onto their computers. Locally is available only power plug and internet cable + WiFi. Users are 101% responsible of their data backup before installation and permission to install software onto their computers - they should know current operating system administrator password or hard disk should be empty. Underage people are suggested to come with their parent(s) or trustee.

18:00 - 21.00 LAN Party - playing FOSS games in Linux to show for people, that there can be played computer games also using Linux. For that we will increase internet connection speed at Rapla Culture Centre during event time to establish full joy of FOSS gaming. Additional information in Estonian can be found here. Who are coming to LAN Party with own computer, should be ready to install Linux and its games onto it during Installfest.

Current games: AssaultCube, OpenArena. Additionally there is possible to play also Nexuiz, Sauerbraten, Tremulous. To show Windows games playing ability there is possible to play League of Legends over Wine - it is not open-source but freely available for Windows and purpose is to show also such ability by Linux - play Windows games.

Playing requires also more or less good graphics adapter.

Graphics adapters can be compared also here - http://www.gpureview.com/

NB! 08th April 2014 is close - come and look how to prepare for this date by free and open-source software!

Additional reading (in Estonian): http://kysi-mult-linuxit.alvatal.ee/

Event manager: Edmund Laugasson

Event communication languages: mainly Estonian but later discussions may be also in English, Russian.

Supporters: Zone Media, Elion, Intraflex, IP Tron, Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Rapla Kultuurikeskus.


CategoryTeam2013

SFD: 2013/Estonia/Rapla/SFD2013Rapla (last edited 2013-09-22 10:57:07 by EdmundLaugasson)