SFD:

pirata.gal

pirata.gal son as siglas do partido Piratas de Galicia que aposta polo uso de Software Libre, especialmente na administración. Así mesmo é que ten posto en marcha una Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para que o SwL sexa de implantación obrigatoria na administración galega e nas institucións que dela dependen.


CategoryTeam2012

SFD: 2012/Spain/Vigo/pirata.gal (last edited 2012-09-13 16:52:58 by caligari)