SFD:

Free Software Day at Rapla 15th September 2012 / Vaba Tarkvara Päev Raplas 15. septembril 2012

All people are invited regardless of computer usage!!! / Kõik inimesed on kutsutud sõltumata arvutikasutusest!!!

Video broadcast may be see here / videoülekannet võib jälgida siit.

Event presentation in Estonian is here. / Ürituse esitlus eesti keeles on siin.

Registration to event in Estonian is here. / Registreerumine üritusele eesti keeles on siin.

Event is free of charge as always / üritus on tasuta nagu alati :)

Event will be held at Rapla Kultuurikeskus (Rapla Culture Centre)(look location) on 15th September 2012 at 12:00 - 18:00.

Üritus toimub Rapla Kultuurikeskuses (vaata asukohta) 15. septembril 2012 kell 12.00 - 18.00.

Event poster in Estonian in PDF is here.

Ürituse plakat PDF-vormingus ja eesti keeles on siin.

Catering will be at local Kultuurikeskus cafe. Here's the picture of that cafe.

Toitlustamine on kohapealses Kultuurikeskuse kohvikus. Siin ka pilt sellest kohvikust.

There will be token and shown free software and those intrested in, can take own computer and ask help or install free software. If you're planning to come with your own computer then there would be good idea to take USB-stick, DVD disc, extension cord, charger (if with laptop) with you. There will be internet locally by WiFi. Official part will be in Estonian but later can be discussed also in Russian, English, German if needed.

Räägitakse ja näidatakse vaba tarkvara ning huvilistel on võimalus ka kaasa võtta oma arvuti ning saab abi küsida või ka paigaldada vaba tarkvara. Kui plaanid tulla oma arvutiga, siis ei tee paha kaasa võtta näiteks USB-pulk, DVD-plaat, pikendusjuhe, laadija (kui tullakse sülearvutiga). Kohapeal on WiFi kaudu internet olemas. Ürituse ettekande osa toimub eesti keeles kuid hilisem suhtlus võib toimuda ka vene, inglise, saksa keeles kui on huvilisi.

If there are volunteers, who would like to help me organizing that event or present yourself - please let me know!

Kui on vabatahtlikke, kes sooviksid aidata üritust korraldada või hoopis ise esineda - palun endast teada anda!

Contact / kontakt:

Edmund Laugasson

GSM: +372 5280479

E-mail: edmund {dot} laugasson {at} eesti {dot} ee

E-post: edmund {punkt} laugasson {at} eesti {punkt} ee

Local time / kohalik aeg


CategoryTeam2012

SFD: 2012/Estonia/Rapla/sfd (last edited 2012-09-14 19:51:38 by EdmundLaugasson)