SFD:

liMNux

To populate the development of opensource in Mongolia.

2011 оны 9-р сарын 17-ны өдөр буюу бямба гарагт нэгэн зэрэг дэлхий нийтээрээ Software Freedom Day өдөрлөгийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна.

liMNux team 2011

Celebrate Software Freedom Day on September 17th 2011


CategoryTeam2011

SFD: 2011/Mongolia/Ulaanbaatar/liMNux (last edited 2012-06-18 08:48:25 by FredericMuller)