SFD:

روز‌ آزادی نرم‌افزار


هواداران نرم‌افزار آزاد در ایلام و دیگر شهرها

انجام ارائه و گفتگو

برگزاری رویداد به صورت برخط، آدرس ورود به رویداد به روز خواهد شد.

زمان برگزاری: پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۹۹ ساعت ‌۱۷

در صورت علاقه‌مندی به همکاری و همیاری و انجام ارائه در این رویداد با راهبران ایلام‌لاگ از طریق تلگرام در ارتباط باشید.


CategoryCity2020

SFD: 2020/Iran/Ilam (last edited 2020-09-17 10:44:31 by Mostafa Ahangarha)