SFD:

Svet nauke

Prošle godine sajt Svet nauke, u saradnji sa Astronomskim društvom "Alfa", je u prvi put u Nišu organizovao Dan slobnog softvera. Saj Svet nauke će i ove godine obeležiti Software Freedom Day.

Planirane aktivnosti

U saradnji sa

Pozivamo zainteresovane pojedince i organizacije da se pridrže i pomognu u realizaciji Dana slobodnog softvera.

Milan Milošević

TBC - još uvek nije potvrđeno


World of Science

Last year the site World of Science, in cooperation with the Astronomical Society "Alpha" organized a Software freedom day in Niš. Web site World of Science has new plans for this year.

Planned activities

In cooperation with

We would like to invite interested people and organizations to assist in the realization of the Software Freedom Day.

Milan Milosevic

TBC - To Be Conformed


CategoryTeam

SFD: 2010/Europe/Serbia/Nis/Svet-nauke (last edited 2010-07-24 21:06:17 by milanmilosevic)