SFD:

The_Hague-KB

English

On the 18'th of september 2010 Software Freedom Day will be celebrated with a big event at the National library of the Netherlands in The Hague. The goal of this event is to promote free and open software to a big audience and show that open source doesn't have hidden pitfalls. In almost all cases Open Source software may be spread and adjusted freely, provided that you release it under the same conditions.

The communities: NLLGG, HCC, NLUUG and ClubNix combined their efforts this year to organise a big event in the Netherlands, aimed at beginning and advanced users. There will be lectures and workshops (mainly in Dutch) aimed at the common user with subjects like multimedia, gaming and software for daily usage. Besides software also Open Content, like free to share movies, music and information will be brought under the attention. Also we'd like to point out the importance to have and keep this freedom.

The program includes a two hour lecture by Lieven Moors (known from Das Pop) on Linux and professional audio applications. Thomas de Graaff (Ubuntu-NL) will give a lecture on the basics of the populair Ubuntu operating system, for the experts Rubin Simons will explain the works of his application openPCF (automated server configuration) and The European Free Software Foundation focuses on the why of Free Software and topicality.

The day will end with an open-source debate in which we'd like to discuss any current statements concerning Open Source Software. All day long there will be a bazaar with booths where you can find information, attend demonstrations and get acquainted with the various communities behind the software.

Software Freedom Day is meant for anyone who is interested in computers, software, media and information: young, old, geeks, nerds, gamers, enthusiasts, and curious newcomers, so everyone is welcome.

The program starts at 10:30, and entrance is free. More information can be found on the website http://www.sfd2010.nl/

Dutch

Op 18 september 2010 is er in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een groot evenement rond de de internationale “Software Freedom Day”. Het doel van die dag is om vrije en open software onder de aandacht te brengen bij het grote publiek en om te laten zien dat software die vrij ontwikkeld is juist daardoor geen verborgen valkuilen bevat. Open software kan bijna altijd gratis gekopieerd worden en het mag gewoon aangepast worden mits je het onder dezelfde voorwaarden verder verspreid.

Dit jaar hebben de verenigingen NLLGG, HCC, NLUUG en ClubNix de handen ineen geslagen om een stevig  en vooral mooi evenement in Nederland neer te zetten dat zowel bedoeld is voor beginners als voor gevorderden.  Er zijn met name  lezingen en workshops die gericht zijn op de gewone gebruiker, met onderwerpen als multimedia, gaming en software voor dagelijks gebruik. En naast software gaat het ook om Vrije Content zoals vrij te delen films, muziek en informatie. Natuurlijk besteden we er ruim aandacht aan hoe belangrijk het om deze vrijheden te hebben en te houden.

Zeker zijn op dit moment een diepgaande lezing door Lieven Moors (muzikant uit "Das Pop") over professioneel werken met audio. Thomas de Graaff (Ubuntu NL) vertelt voor nieuwsgierige beginners over het populaire besturingssysteem Ubuntu Linux. En voor de experts geeft bijvoorbeeld Rubin Simons een lezing over openPCF (geautomatiseerde server configuratie). De Europese Free Software Foundation gaat in op het waarom van Vrije Software en de actualiteit. De dag zal worden afgesloten met een open source debat waarin we lekker gaan discussiëren over enkele actuele stellingen.

Naast de lezingen verzorgen we ook een bazaar waar u via stands informatie kunt krijgen en demonstraties kan bijwonen en kennis kan maken met de verschillende gemeenschappen hierachter.

Software Freedom Day is bedoeld voor iedereen die bewust bezig is of wil gaan met computers en software, media en informatie: jong, oud, geeks, nerds, gamers, enthousiastelingen, nieuwsgierigen en nieuwkomers; dus iedereen is welkom.  

Het programma begint om 10:30 uur, en de toegang is gratis. Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.sfd2010.nl/


CategoryTeam

SFD: 2010/Europe/Netherlands/Den Haag/The_Hague-KB (last edited 2010-09-06 11:12:15 by 176-24)